Wielka Fatra

Góry Słowacji


Seria „Góry Słowacji“ przedstawia piesze trasy turystyczne w najciekawszych rejonach Słowacji. W każdym tomie opisano 20 tras o zróżnicowanej trudności, zilustrowanych mapkami i kolorowymi zdjęciami. Podano też informacje o różnicy wzniesień, stopniu trudności i czasie przejścia. Znajdziecie tu również informacje praktyczne, spis atrakcji przyrodniczych i najważniejszych obiektów turystycznych.
Tom „Wielka Fatra” opisuje spacery dolinami, jednodniowe wycieczki na szczyty Wielkiej Fatry, oraz kilkudniowy szlak granią masywu.

Autor

Peter Podolák

Przekład

Justyna Chovaňáková, Ryszard Juchniewicz

ISBN

978-83-7136-258-3

Data wydania

2020

Liczba stron

128

Oprawa

Miękka

Pobierz okładkę

SPIS TREŚCI

Układ przewodnika
Położenie
Warunki naturalne
Rzeźba
Wody
Klimat
Gleby, flora i fauna
Ochrona przyrody
Punkty wypadowe wycieczek
Mapa
1 Na Šíp
2 Do Vlkolínca i na Malinné
3 Na Šiprúň
4 Na Rakytov
5 Na Zvolen
6 Na Ostredok i Krížną
7 Na Ploskę
8 Na Japeň
9 Na Krížną ze Starych Hor
10 Doliną Blatnicką z Kráľovej Studni
11 Doliną Gaderską z Kráľovej Studni
12 Na Drieňok
13 Na Tlstą Szlakiem Janka Bojmíra
14 Na Tlstą i Ostrą
15 Na Borišov
16 Na Lysec
17 Na Kľak
18 Granią Wielkiej Fatry – część 1
19 Granią Wielkiej Fatry – część 2 (odgałęzienie turczańskie)
20 Granią Wielkiej Fatry – część 2 (odgałęzienie liptowskie)
Indeks
Informacje praktyczne